10 PHẨM CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NGƯỜI CHA MẸ XUẤT SẮC

10 PHẨM CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NGƯỜI CHA MẸ XUẤT SẮC
10 PHẨM CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NGƯỜI CHA MẸ XUẤT SẮC

10 PHẨM CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NGƯỜI CHA MẸ XUẤT SẮC

Một phân tích khoa học đã xếp hạng 10 phẩm chất quan trọng của cha mẹ có thể tiên đoán sự thành công và hạnh phúc trên đứa trẻ. Thật ngạc nhiên là có những phẩm chất không hề liên quan đến việc chăm sóc trẻ
1. Dành thời gian tương tác chất lượng với trẻ
2. Biết quản lý tốt cảm xúc bản thân
3. Giữ gìn hạnh phúc gia đình
4. Yêu thương và tôn trọng trẻ
5. Ưu tiên vào đầu tư giáo dục
6. Sử dụng các phương pháp giáo dục tích cực để trẻ thay đổi hành vi thay vì la mắng hổ báo, đánh đòn
7. Dạy trẻ những kỹ năng sống từ sớm
8. Làm gương tốt cho trẻ về những thói quen tốt và lối sống lành mạnh.
9. Giúp trẻ xây dựng 1 đức tin tốt về lòng yêu thương và bát ái
10. Luôn am hiểu trẻ. Biết trẻ tham gia những hoạt động gì và chơi cùng ai
Note
Robert Epstein. What makes a good parent? Scientific American Mind 21(5).

HỎI ĐÁP CHUYÊN GIA

Vui lòng nhập câu hỏi của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây