Công ty TNHH Dịch vụ y Tế Hưng Thành

Địa chỉ: Lô 305 – Khu DV Xa la – Phúc La – HN

Điện thoại: 1900 888 633 * Fax: 1900 888 633

Email: trungtamthuoc@gmail.com

Số ĐKKD: .. do Sở Kế hoạch đầu tư HN cấp ngày 11/10/2015*Người chịu trách nhiệm: LƯU VĂN HOÀNG

Chính sách vận chuyển giao nhận | Chính sách giải quyết tranh chấp khiếu nại

098 572 9595