Viên ngậm IgYgate DC-F có lưu hành ở nước ngoài không?

256 đã xem

Tôi được người quen bên Nhật tặng một hộp sản phẩm cũng có thành phần là Ovalgen FL để phòng và hỗ trợ điều trị bệnh Cúm, sản phẩm này có giống IgYgate DC-F của công ty không?

Câu trả lời

Trả lời:

Sản phẩm viên ngậm chứa Ovalgen FL được lưu hành phổ biến bên Nhật Bản và một số nước phát triển nhiều năm nay. Nếu trên thành phần ghi rõ Ovalgen FL thì sản phẩm đó cũng cùng một nhà cung cấp với sản phẩm mà IgYGate DC-F.

Thân!