Đánh giá khả năng bất hoạt của IgY đối với cúm A H5N1 tại Việt Nam

556 đã xem

Viện vệ sinh dịch tễ trung ương

Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương Việt Nam – Nơi triển khai nghiên cứu

Ovalgen FL có khả năng làm bất hoạt virus Cúm gia cầm H5N1 với hiệu lực cao và bảo vệ tế bào khỏi sự xâm nhiễm của virus cúm gia cầm H5N1

Tên nghiên cứu: Đánh giá khả năng bất hoạt của IgY đối với cúm A/H5N1 tại Việt Nam

Đơn vị nghiên cứu: Phòng thí nghiệm tác nhân virus đặc biệt. Khoa virus học. Viện vệ sinh và dịch tễ trung ương, Việt Nam

  1. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu:
  2. Kháng thể IgY.
    1. 4 mẫu thử Ovalgen FL (hỗn hợp kháng thể IgY đặc hiệu trên các chủng virus Cúm mùa H1N1, H3N2, cúm B và cúm gia cầm H5N1)
    2. Mẫu thử không chứa kháng thể IgY
    3. Thử nghiệm huyết thanh học.
    4. Phương pháp nghiên cứu:

–          Test ức chế ngưng tụ hồng cầu. (HI)

–          Test trung hòa vi lượng.

Chủng Virus lựa chọn nghiên cứu: Virus cúm gia cầm H5N1 thu mẫu tại Hà Nội vào năm 2004 và năm 2007 với mã số như sau.

–          Cúm A/Hanoi 30408/2004 (Clade 1)

–          Cúm A/Hanoi 31461/2007 (Clade 2)

Mẫu thử số

Giá thể test HI

Giá thể test trung hòa vi lượng

Chủng virus HN30408

Chủng virus HN31461

Chủng virus HN30408

Chủng virus HN31461

Test 1 320 320 80

160

Test 2 2560 2560 320 1280
Test 3 1280 1280 160 320
Test 4 640 640 160 320
IgY đối chứng <10 <10 <10 <10

Kết quả cho thấy:

4 mẫu thử chứa virus được test với kháng thể Ovalgen FL được thu thập tại các thời điểm khác nhau sau khi gây miễn dịch có thể trung hòa được cả 2 loại H5N1.

Mẫu thử mà không được test với Ovalgen FL không có khả năng chống lại H5N1.

Tế bào được bảo vệ khỏi H5N1

Kết luận:

Ovalgen FL có khả năng làm bất hoạt virus Cúm gia cầm H5N1 với hiệu lực cao.

Ovalgen FL có khả năng bảo vệ tế bào khỏi sự xâm nhiễm của virus cúm gia cầm H5N1

Có thể bạn quan tâm: ,

Ý kiến của bạn