Bệnh răng lợi bà bầu

1331113839-bb2

3 Bệnh răng lợi nguy hiểm với phụ nữ có thai

Bệnh Nướu răng, bệnh Nha chu, bệnh Sâu răng, là những bệnh răng lợi nguy hiểm nhưng thường ít được quan tâm đúng mức. Đặc biệt, trong thời kỳ mang